ОХОРОНА ПРАЦІ.

 

Питанню охорони праці та запобіганню виробничого травматизму приділяється значна увага в Управлінні каналу Дніпро-Донбас. Одним із приоритетних завдань для колективу є виконання колективного договору. Незважаючи на недостатнє фінансування, Управлінням каналу виконано всі заходи, які було заплановано на 2017 рік:
– виплачено грошову компенсацію за молоко працівникам, робота яких пов’язана зі шкідливими умовами праці;
– проведено медичний огляд працюючих;
– придбано спеціальний огляд та взуття
– придбано медикаменти для поповнення аптечок на робочих місцях;
– проведено страхування працівників водолазної служби;
– проведено держповірку вимірювальних приладів та засобів вимірювальної техніки
та інше.
Всього на виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань в 2017 році було витрачено понад 80 000 грн.

Робітники гідротехнічних цехів Управління каналу продовжують роботи з приведення будівель та споруд до належного технічного стану.

За минулий тиждень гідротехнічні цеха УКДД виконували комплекс ремонтно-будівельних робот в побутових приміщеннях насосних станцій № 4 і № 10 , а саме : шпаклювання та фарбування внутрішніх поверхонь стін, стель, дверних і віконних блоків.

Всеукраїнський тиждень права

В рамках проведення Всеукраїнського тижня права було проведення навчання та тематичні лекції в Управлінні каналу Дніпро-Донбас та всіх дільницях з питань реалізації і захисту прав людини, а також трудового законодавства.

Права людини – це гарантована законом міра свободи особи та її можливість вільно діяти, самостійно обирати вид і міру власної поведінки з метою задоволення матеріальних і духовних потреб через користування надбаннями та благами суспільства і держави у межах, визначених національним і міжнародним законодавством. Основні права і свободи людини і громадянина закріплені в Конституції України.

Освоєння нових професій працівниками УКДД

Для підвищення кваліфікації працівників Управління каналу Дніпро-Донбас та освоєння нових професії два працівника Головної та Котовської дільниць здобули у листопаді 2017 р. професії: машиніст крану та машиніст автокрану. Навчання проходило у м. Дніпро в учбовому комбінаті «Дніпробуд».