В Управлінні каналу Дніпро – Донбас щоденно здійснюється законодавчо передбачена робота щодо запобігання та виявлення можливих фактів корупції. Питання недопущення корупції при використанні державних бюджетних коштів знаходиться на постійному контролі начальника Управління, начальників структурних підрозділів та усіх посадовців, що виконують обов’язки, пов’язані з використанням бюджетних коштів та державної власності. В основі цієї роботи знаходиться чітке дотримання вимог законів, підзаконних актів з використання бюджетних коштів, недопущення при цьому нецільового використання коштів або корупційних правопорушень. В Управлінні системно проводиться правове навчання працівників щодо використання держбюджетних коштів та матеріальних активів державної власності.

Наказом по Управлінню встановлено єдиний обов’язковий до виконання усіма посадовцями Порядок підготовки, укладення господарських договорів, виконання договірних зобов’язань сторонами договорів. У цьому Порядку встановлена чітка послідовність підготовки, опрацювання, візування проектів, оригіналів договорів, котрі пропонує Управління для укладання з господарськими партнерами та отримані від господарських партнерів пропозиції укласти господарські договори і договори про здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг. Такий чіткий і невідворотній порядок у фінансово господарській роботі допомагає керівнику Управління контролювати та застерігати від корупційних правопорушень.

Доповненням до вищевикладених запобігань і застережень від можливих корупційних правопорушень стало те, що на виконання наказу Державного агентства водних ресурсів України від 28.10. 2013 № 163 щодо визначення особи з питань запобігання та виявлення корупції, наказом начальника в Управлінні визначена особа з питань запобігання та виявлення корупції і затверджена посадова Інструкція для цієї особи у відповідності до Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою КМУ від 04.09. 2013 № 706. Робота особи з питань запобігання та виявлення корупції є проявом надання прозорості у використанні держбюджетних коштів, підвищенням правової відповідальності посадовців усіх рівнів.

Питання охорони праці та запобігання виробничому травматизму є найбільш актуальним в Управлінні. З цією метою інженерно-технічними працівниками щодня проводиться роз'яснювальна робота та навчання з своїми працівниками по безпечному виконанні робіт на робочих місцях. Проводиться навчання в Мелітопольській технічній школі, тільки в IV кв. пройшли навчання відповідальні особи та працівники, задіяні в обслуговуванні теплових мереж, вантажопідіймальних кранів та підйомників. Всього пройшли навчання у IV кв.- 68осіб. В Управлінні приділялась значна увага забезпеченню температурного режиму на робочих місцях в умовах роботи в осінньо-зимовий період. Відремонтовані двері та вікна на насосних станціях №3,4,7,9, проведено остіклення вікон та інше. Готуючись до роботи каналу в технологічному режимі в Управлінні було придбано 900 ламп та 120 світильників закритого типу, що дало змогу забезпечити всі робочі місця на насосних станціях освітленням в межах норми. На виконання комплексних заходів проведено медичний огляд водолазів та працівників Головної та Перещепинської дільниць, виплачено грошову компенсацію за молоко, працівникам, робота яких пов'язана зі шкідливими умовами праці, придбано електрозахисні засоби та інше.

По підсумкам водообміну, в період з 8.11-20.12.2013р., механічне обладнання зі своєю задачею справилось. Під час роботи в технологічному режимі було 23 непередбачених зупинок агрегатів. Але завдяки узгодженості дій ремонтних цехів та виділених коштів, всі неполадки було усунено, канал продовжував роботу всім каскадом. З врахуванням виділених коштів було придбано автогуму, ПММ, запчастини, що дало змогу автотранспорту своєчасно доставляти робочі зміни та ремонтні бригади на об’єкти каналу.