Динаміка якісних показників стану риби в каналі Дніпро-Донбас унаслідок сезонного прокачування

У Журналі AGROLOGY Vol. 2(2) 2019 опублікована стаття: «Динаміка
якісних показників стану риби в каналі Дніпро-Донбас унаслідок сезонного
прокачування», в якій представлено результати оцінки динаміки змін якості
води та риби у штучному водоймищі після щорічних сезонних прокачувань.
Критерієм оцінки слугував гідрохімічний індекс, за величиною якого
проведено порівняльну екологічну оцінку якості води каналу.
Доведено, що гідроекосистема каналу Дніпро-Донбас є динамічною
системою, яка потребує постійного моніторингу, ідентифікації, усунення
джерел забруднення та проведення гідротехнічних і меліоративних робіт.
Установлено, що гідротехнічні заходи впливають на рівень
мінералізації у водоймі, їх проведення впливає на рівень сапробності у
водоймах, призводить до значного підвищення рівня кисню у воді. Після
прокачування води вміст радіонуклідів зменшується у 9,7 разів. Рибна
продукція в каналі Дніпро-Донбас за радіоекологічними показниками є
безпечною. Завдяки розбавленню води зменшується динаміка процесів
евтрофікації, відбувається аерація водних мас при перемішуванні, що
безперечно позитивно впливає на стан екосистеми каналу. Якість води за
середніми значеннями показників до прокачування та після нього належить
до другого класу якості й може оцінюватися як «добра» та «чиста».
Наведені розрахунки свідчать про позитивний вплив здійснення
гідротехнічних робіт на якість води в каналі. Для більш об’єктивної оцінки
екологічного стану каналу треба розробити та запровадити систему
ефективного екологічного моніторингу.
Автори статті: О. М. Васильєва, Р. О. Новіцький, Н. Л. Губанова, А. В.
Горчанок, В. О. Сапронова. Дніпровський державний аграрно-економічний
університет, м. Дніпро, Україна.

Поточний ремонт

26.09.2019р. Працівниками дільниці з ремонту механічного устаткування Котовського відділення на н/ст №3 агрегат №3 проведено ремонт опорного підшипника згідно графіка ППР.

Поточний ремонт

26.09.19 р. працівники гідротехнічної дільниці Котовського відділення виконували роботи з вапняного фарбування устоїв на нижньому б`єфі насосної станції №3.

Відбір та аналіз проб води

Фахівцями лабораторії моніторингу вод УКДД у вересні 2019 р., по трасі каналу Дніпро-Донбас, виконано відбір та аналіз проб води по 25-ти хімічних та гідробіологічних показниках, для забезпечення моніторингу стану поверхневих вод.
Щомісячно, згідно «Плану-графіку», відбирається 26-28 проб води, всього по трасі каналу визначено 56 моніторингових точок.

Я прибрав – Твоя Черга 2

У рамках проведення масштабного екологічного івенту «Міжнародний день
чистих берегів», з метою попередження забруднення побутовими відходами
водних ресурсів, працівники відділень Управління каналу Дніпро-Донбас
прибрали територію на узбережжях річки Дніпро

“ДО”

 

 

“ПІСЛЯ”