Технічне обслуговування водогосподарських об’єктів УКДД

Працівники гідротехнічних цехів Управління каналу в грудні місяці продовжують виконувати роботи по технічному обслуговуванню водогосподарських об’єктів.

За минулий тиждень гідротехнічні цехи УКДД виконали комплекс робіт по технічному обслуговуванню водогосподарських об’єктів, а саме:

  • очищення берм і укосів каналу від очерету та деревної порості;
  • розчищення водогінних труб під мостом-переїздом на дренажному каналі Д-3, ПК-50;
  • забивання вибоїн в з/бетонному відкосі греблі Краснопавлівського гідровузолу.

Введено в дію Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”

З 18 грудня 2017 року, введено в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», прийнятий Верховною Радою 23.05.17 (№ 2059-VIII). Закон впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) замість екологічної експертизи, передбаченої Законом «Про екологічну експертизу», що в свою чергу втрачає чинність.

Крім того, Закон впроваджує зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, а також дозволить забезпечити на належному рівні виконання Україною низки інших міжнародних зобов’язань.

Процедура ОВД спрямована на попередження та запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Відповідно до Закону здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим до прийняття рішення про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону.

Також на виконання вимог Закону 13 грудня цього року Кабінет Міністрів України прийняв:

– Критерії визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля;

– Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля;

– Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Згідно законодавства від сьогодні:

– подача документів здійснюється безпосередньо шляхом внесення їх до відкритого Єдиного реєстру з ОВД, що забезпечить відкритість та обмежить контакт чиновника з суб’єктом господарювання;

– чітко визначені стадії подачі, строки подання, опрацювання та зразки документів, визначених у Законі та необхідних для отримання висновку з ОВД;

– визначено порядок встановлення плати за забезпечення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля та напрями, за якими можуть використовуватись кошти.

Технічне обслуговування комірки живлення

Згідно графіку ППР, було виконано технічне обслуговування ввідної комірки живлення №2, насосної станції №1 каналу Дніпро-Донбас. У процесі обслуговування був проведений ретельний огляд механічної частини всієї апаратури, перевірку пристроїв релейного захисту, випробовування ввімкнення і вимкнення масляних вимикачів, а також замір опору ізоляції.