Динаміка якісних показників стану риби в каналі Дніпро-Донбас унаслідок сезонного прокачування

У Журналі AGROLOGY Vol. 2(2) 2019 опублікована стаття: «Динаміка
якісних показників стану риби в каналі Дніпро-Донбас унаслідок сезонного
прокачування», в якій представлено результати оцінки динаміки змін якості
води та риби у штучному водоймищі після щорічних сезонних прокачувань.
Критерієм оцінки слугував гідрохімічний індекс, за величиною якого
проведено порівняльну екологічну оцінку якості води каналу.
Доведено, що гідроекосистема каналу Дніпро-Донбас є динамічною
системою, яка потребує постійного моніторингу, ідентифікації, усунення
джерел забруднення та проведення гідротехнічних і меліоративних робіт.
Установлено, що гідротехнічні заходи впливають на рівень
мінералізації у водоймі, їх проведення впливає на рівень сапробності у
водоймах, призводить до значного підвищення рівня кисню у воді. Після
прокачування води вміст радіонуклідів зменшується у 9,7 разів. Рибна
продукція в каналі Дніпро-Донбас за радіоекологічними показниками є
безпечною. Завдяки розбавленню води зменшується динаміка процесів
евтрофікації, відбувається аерація водних мас при перемішуванні, що
безперечно позитивно впливає на стан екосистеми каналу. Якість води за
середніми значеннями показників до прокачування та після нього належить
до другого класу якості й може оцінюватися як «добра» та «чиста».
Наведені розрахунки свідчать про позитивний вплив здійснення
гідротехнічних робіт на якість води в каналі. Для більш об’єктивної оцінки
екологічного стану каналу треба розробити та запровадити систему
ефективного екологічного моніторингу.
Автори статті: О. М. Васильєва, Р. О. Новіцький, Н. Л. Губанова, А. В.
Горчанок, В. О. Сапронова. Дніпровський державний аграрно-економічний
університет, м. Дніпро, Україна.