Шабріння упорного підшипника

05.11.2018 р. на насосній станції № 3 Котовської дільниці виконано
шабріння упорного підшипника насосного агрегату № 2, який був
попередньо демонтований у зв’язку з підвищенням робочої
температури під час його роботи в технологічному режимі.