Результати проведення біомеліоративних робіт на каналі Дніпро-Донбас

Біомеліоративні роботи на каналі Дніпро-Донбас, які розпочалися у 2011 році шляхом вселення риб-меліораторів, вже дали помітні результати.

У липні-серпні 2017 року, під час інтенсивного «цвітіння» синьо-зелених водоростей в Кам’янському водосховищі, з якого здійснюється забір води, на підйомах каналу була зафіксована якість води на порядок краща.

Так, у Кам’янському водосховищі доля синьо-зелених водоростей у біомасі фітопланктону досягала 50-85 %, по гідробіологічних показниках вода відносилась до 4-го класу – «обмежено придатна». Натомість, в каналі доля синьо-зелених водоростей складала – не більше 20 %,  вода відносилась до підкласу 2(1) – «добра», чиста вода з ухилом до класу «відмінної», дуже чистої. (на фото – зелене водосховище та синій канал).