Законодавство

Податковий кодекс України

Кодекс цивільного захисту України

Бюджетний кодекс України.

Водний кодекс УкраЇни.

Закону України “Про запобігання корупції”.

Закону України “Про публічні закупівлі 2017р”.

Закону України “Про управління об’єктами державної власності”.

Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”..

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

Закон України “Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року”.

Постанова КМУ 83 от 2015 Перелік стратегічних об’єктів.

Постанова КМУ 117 от 230414 Про предоплату за бюджетні кошти.

Постанова КМУ 228 от 2002 Про кошторис бюджетних установ.

Постанова КМУ 421 от 2013 Про затвердження критеріїв до включення в держохорону.

Постанова КМУ 1101 от 2610 2011 Про платні послуги.

Постанова КМУ 2024 от 181298 Про правовий режим зон санітарної охорони водн об’єктів.

Постанова КМУ 1314 Списання держмайна -2017.

Постанова КМУ 629 Про методику оцінки об’єктів оренди.

Постанова КМУ №391 від 30.03.1998 про моніторинг довкілля.

Постанова КМУ №840 від 08.11.2017 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою

Постанова КМУ Про Концепцію розвитку водного господарства України.( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 8, ст.54 )