40089ryb_zagfoto000Русло каналуМашинна зала насосної станціїСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоу

З метою забезпечення потреб населення і галузей економіки України у водних ресурсах, їх міжбасейнового перерозподілу та раціонального використання Держводагентством спільно з Мінприроди визначено основні пріоритети діяльності на 2016 рік:
Впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом. Встановлення правових норм практичного запровадження переходу від адміністративно-територіального до басейнового принципу управління водними ресурсами.
Зокрема буде розроблено:
порядок складання планів управління річковими басейнами, які є стратегічними документами розвитку басейнів;
методики визначення меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок, а також водогосподарських балансів;
методики визначення масивів поверхневої та підземної води, визначення їх екологічного та хімічного станів.

Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави в частині одержання документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування). Першочерговим є завдання врегулювання відносин у сфері спеціального водокористування.
Врегулювання відносин у цій сфері дозволить:
зменшити кількість дозвільно-погоджувальних органів;
обмежити сферу дії спеціального водокористування для вторинних водокористувачів та водокористувачів, що у своїй діяльності використовують незначні обсяги води;
збільшити строк права спецводокористування;
можливість подання документів для отримання дозволу в електронному вигляді;
скоротити перелік документів, які подаються для оформлення права спеціального водокористування, визначивши їх вичерпний перелік.

Запровадження механізму державно-приватного партнерства для стимулювання охорони вод, забезпечення раціонального використання водних ресурсів та меліорованих земель. Механізм державно-приватного партнерства впроваджуватиметься шляхом утворення організацій або асоціацій земле- та водокористувачів, які об'єднують землевласників, орендарів та водокористувачів і діють як громадські установи, що мають юридичний статус.
Зазначені заходи дадуть можливість:
забезпечити охорону вод та раціональне використання водних ресурсів;
зменшити фінансове навантаження на бюджети;
залучити інвестиційні кошти за рахунок міжнародної допомоги;
використовувати державно-приватне партнерство, в тому числі через концесію внутрішньогосподарських меліоративних мереж.
дніпровських водосховищ.
Разом з тим, Держводагентством будуть здійснюватись заходи щодо:
забезпечення надійної експлуатації державного водогосподарсько-меліоративного комплексу; забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь, мінімізація заподіюваних нею збитків та ін.